4
คะแนนของคุณ
อันดับ
ติดอยู่ใน Eroge ของ Academy กลาง 4 / 5 จาก 3
อันดับ
N / A มีมุมมอง 6.1K
ทางเลือก
N / A
ผู้เขียน (s)
(s) ศิลปิน
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
การ์ตูน