3.7
คะแนนของคุณ
อันดับ
วิถีแห่งดาวศุกร์ เฉลี่ย 3.7 / 5 จาก 6
ยศ
N / A มีมุมมอง 7.7K
ทางเลือก
ปรับปรุง
ผู้เขียน (s)
ปรับปรุง
(s) ศิลปิน
ปรับปรุง
(s) ประเภท
ชนิดภาพเขียน
ปรับปรุง